Lokalizacja uzbrojenia podziemnego

  • Drukuj

W obszarach gęstej zabudowy zarówno mieszkaniowej jak i przemysłowej występuje podziemna infrastruktura techniczna w postaci kabli energetycznych, telefonicznych, telewizji kablowej, rur wodnych, gazowych czy centralnego ogrzewania. Przed rozpoczęciem prac ziemnych w takim terenie istnieje konieczność zlokalizowania uzbrojenia aby nie dopuścić do jego uszkodzenie. W ty, celu posługujemy się lokalizatorami firmy SEBA KMT. System vLocPro2, który stosujemy należy do najbardziej technicznie zaawansowanych elektromagnetycznych lokalizatorów uzbrojenia podziemnego - kabli i rurociągów.  Zastosowane w urządzeniu najnowsze techniki cyfrowego przetwarzania sygnałów zapewniają precyzję ustalenia trasy, głębokości i tożsamości lokalizowanych obiektów.

 lokalizacja uzbrojenia