Obsługa transportów specjalnych

  • Drukuj

Przejazd transportów ponadnormatywnych bardzo często koliduje z infrastrukturą telekomunikacyjną w postaci napowietrznych sieci kablowych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno transportu jak i infrastruktury operatorów telekomunikacyjnych istnieje konieczność wykonania specjalistycznych prac polegających na podniesieniu przewodów lub czasowej ich likwidacji na czas przejazdu jednego lub całej kolumny pojazdów specjalnych. Dla potrzeb takich transportów wykonujemy uzgodnienia techniczne z operatorami telekomunikacyjnymi jak i same prace zabezpieczające. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą techniczną mającą doświadczenie w tego typu pracach.

transport